FDA approves Novartis’ Egaten to treat fascioliasis